Tre filmer: Tove Torbiörnsson

Tre filmer: Tove Torbiörnsson

Svenska Filminstitutet fyller 50 år och firade detta med ett stort antal aktiviteter denna vecka. Tidigare presenterade Mats Skärstrand, chef för Filminstitutets bibliotek, och Lili Parsipour, ansvarige för Cinematekets biljettkassa, varsina tre filmer. Sist ut är Tove Torbiörnsson som är chef för avdelningen “Omvärlden”, som bland annat rymmer ansvaret över många av institutets publika aktiviteter och stöd. 

Tove andas film. Hon har en bakgrund som dokumentärfilmare och filmlärare, och innan hon blev avdelningschef jobbade hon som filmkonsulent för dokumentärfilm. Hela hennes karriär präglas av att hon startar projekt för att lyfta viktiga frågor inom filmvärlden. Hon initierade till exempel Tempo Documentary Award, mentorsprogrammet “Moviement” för unga kvinnliga regissörer, och Filmrummet som har blivit en plats för möten, samtal och diskussioner på Filmhuset och på andra ställen i Sverige. 

Tyskland, bleka moder (Helma Sanders-Brahms, 1980)

deutschland_bleiche_mutter

Andra världskriget och hur det påverkar oss alla än idag är ett ämne som jag är närmast besatt av. Filmen speglar hur det är att leva i krig, hur civilisationen och människorna drabbas av det som sker. Helma Sanders-Brahms lyckas otroligt väl med att skildra den komplexitet som råder innanför ett samhälle under och efter ett krig. Tyskland, bleka moder ger oss ett annat perspektiv än de traditionella krigsfilmerna, i och med att den ställer civilsamhället och de kvinnliga offren till krigsförbrytelserna i centrum. De är förlorarna, och med tystnaden i offrens familjerna tar filmen även upp den allmänna frågan om vem som ska ta hand om de drabbade efter ett krig.

En kvinna under påverkan (John Cassavetes, 1974)

en_kvinna_under_paverkan

Mina husgudar som jag alltid bär med mig är Gena Rowlands och Charlie Chaplin. De visar sprickorna i vår tillvaro, de använder vår mänskliga tafatthet som verktyg. I Madrid på en filmfestival i 1986 såg jag samtliga av John Cassavetes filmer, och hans sätt att göra film på knockade mig fullständigt. Jag sympatiserar väldigt med hur han skapar film - den här blev till exempel inspelat hemma hos honom i improvisationens mästerliga rum. Där och då upptäckte jag Gena Rowlands i filmen Kvinna under påverkan. Hon bidrar med ett sanslöst fantastiskt skådespeleri. Hennes närvaro i filmen är totalt skoningslös.

Town Bloody Hall (Chris Hegedus & D.A. Pennebaker, 1979)

Town_bloody_hall

I mitt arbete med Filmrummet handlar det om att sätta igång samtal, olika möten och få folk att visionärt vilja undersöka frågorna inom filmområdet och formulera dessa Deltagarna i filmen dödar varandra formligen med ord, det är på fullt allvar både innehållet och viljan men de debatterar och använder sig av en formuleringskonst på hög nivå. Kärnan i filmen är att fyra feminister: Germaine Greer, Diana Trilling, Jacqueline Ceballos och Jill Johnston möter Norman Mailer i en debatt.

Town Bloody Hall kan på så sätt ses som en ledstjärna i mitt arbete: att fylla salar med människor som är engarerade i sin sak. Som också vet att det finns en publik i rummet.

Foto på Tove Torbiörnsson av Johan Bergmark

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>