Tre filmer: Tove Torbiörnsson

Tre filmer: Tove Torbiörnsson

Svenska Filminstitutet fyller 50 år och firade detta med ett stort antal aktiviteter denna vecka. Tidigare presenterade Mats Skärstrand, chef för Filminstitutets bibliotek, och Lili Parsipour, ansvarige för Cinematekets biljettkassa, varsina tre filmer. Sist ut är Tove Torbiörnsson som är chef för avdelningen “Omvärlden”, som bland annat rymmer ansvaret över många av institutets publika aktiviteter och stöd. 

Tove andas film. Hon har en bakgrund som dokumentärfilmare och filmlärare, och innan hon blev avdelningschef jobbade hon som filmkonsulent för dokumentärfilm. Hela hennes karriär präglas av att hon startar projekt för att lyfta viktiga frågor inom filmvärlden. Hon initierade till exempel Tempo Documentary Award, mentorsprogrammet “Moviement” för unga kvinnliga regissörer, och Filmrummet som har blivit en plats för möten, samtal och diskussioner på Filmhuset och på andra ställen i Sverige. 

Continue reading

Tre filmer: Wanda Bendjelloul

Tre filmer: Wanda Bendjelloul

Wanda Bendjelloul har under senaste året blivit närmast synonym med fenomenet Feministisk Filmfasta. 40 dagar innan påsk hade hon helt enkelt blivit för mätt på att endast få serverat film gjord av män, och bestämde sig för att avstå. Processen dokumenterade hon på sin blogg, och sedan dess har det bara rullat på, hon skriver, twittrar och debatterar för att synliggöra filmvärldens skeva könsfördelning. Hon har även sammanställt en ständigt växande lista med kvinnliga regissörer och tar gärna emot tips om namn som saknas där.

Continue reading