Tre filmer: Lars Gillegård

Tre filmer: Lars Gillegård

Lars Gillegård arbetar som biografkonsulent på Riksföreningen Våra Gårdar sedan många år och är orienterad på små och medelstora biografers väl och ve. Han har nyligen varit med att starta den ideella Riksföreningen BIOGRAFERNA, och har blivit dess första ordförande. Han skrev även boken Öga för bio som rekommenderas för alla som är intresserade av lokal och regional filmpolitik och biografmångfald. Beställ den direkt hos Lars!

Continue reading